Podmínky půjčení obytného vozu

Všeobecné podmínky

 • pro zapůjčení obytného vozu je nutné vlastnit řidičský průkaz skupiny B, plus ještě jeden doklad o totožnosti (OP nebo pas)
 • nájemce musí dovršit věk 22 let
 • pronajatý obytný vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v nájemní smlouvě
 • nájemce zodpovídá za případné vzniklé škody na obytném voze v plné výši
 • zákaz jakých-koliv úprav na obytných vozech (reklamní samolepky, šroubování, vrtání, atd...)
 • zákaz kouření v obytném voze !!!
 • zákaz domácích mazlíčků
 • minimální doba pronájmu je 3 dny, v letní sezoně (22.6. - 13.9.) 7 dní
 • v případě pojistné události (nehoda, vloupání) neprodleně kontaktujte pronajímatele a policii
 • v případě poruchy kontaktujte pronajímatele

 

Pojištění vozidel a postup při škodných událostech

 • Každé vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno včetně poškození, zničení nebo odcizení na území celé Evropy se spoluúčastí 10% minimálně však 10.000,- Kč. V případě zavinění dopravní nehody je nájemce povinen a současně se tímto zavazuje uhradit pronajímateli sjednanou spoluúčast a to v její plné výši. Současně mají vozidla uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu.

 

Předání a vrácení obytného vozu

 • obytný vůz se předává a vrací v čistém stavu a vždy s plnou nádrží pohonných hmot
 • obytný vůz pronajímatel předává včetně 2 ks plných plynových lahví 11 kg, plné nádrže pitné vody, chemie do toalety, prázdné odpadní nádrže, doplnění provozních kapalin
 • obytný vůz nájemce vrací s vyprázdněnou toaletní nádrží ( v opačném případě účtujeme poplatek 500,- vč. DPH)
 • v případě, že nájemce použije povinnou výbavu obytného vozu ( lékárničku, hasicí přístroj či sadu pro opravu defektu pneumatiky, je-li touto sadou obytný vůz vybaven ), je povinen tuto výbavu dokoupit
 • obytný vůz nájemce přebírá a vrací v rozmezí v dohodnutém čase na adrese uvedené v kontaktech, není-li stanoveno jinak
 • předání obytného auta nájemci a seznámení s jeho provozem trvá cca 60 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného auta od nájemce

 

Platební podmínky

 • do 5 pracovních dnů po rezervaci obytného vozu je nutné zaplatit 50% z celkové částky pronájmu na základě zálohové faktury, která vám bude zaslána e-mailem, po tuto dobu je obytný automobil pro vás rezervován
 • doplatek nájemného 50 % je nutné uhradit 30 dnů před převzetím obytného auta
 • v případě neuhrazení faktur v pronajímatelem stanovený datum splatnosti je rezervace obytného auta zrušena a nájemce nemá nárok na vrácení 50% zálohy 
 • v případě, kdy bude tato smlouva uzavřena v době 30 a méně dnů přede dnem předání vozidla, je nájemce povinen uhradit celou částku, a to neprodleně do 2 dnů
 • před zapůjčením obytného vozu požadujeme vratnou kauci min. 20000,- (podle typu vozu), která bude po vrácení obytného vozu bez známek poškození vrácena v plné výši nájemci. V případě poškození, silného znečištění, apod. je z vratné kauce hrazena poměrná částka k opravě, či vyčištění vozu. Částku určuje výhradně pronajímatel.
 • vratná kauce je nutná zaplatit hotově před převzetím, nebo převodem na náš účet, platba musí být připsána na našem účtu min. 1 den před převzetím obytného vozu
 • při pronájmu obytného vozu na dobu 3-7 dní účtujeme jednorázový servisní poplatek 2000,- vč. DPH
 • v případě předčasného ukončení nájmu se uhrazené nájemné nevrací

 

Storno poplatky

 • 30 a více dní před termínem: 50% z celkové částky nájemného
 • 29 až 8 dní před termínem: 80% z celkové částky nájemného
 • 7 a méně dní před termínem: 100% z celkové částky nájemného